แบรนด์รองเท้าเพื่อสุขภาพ

“Klas & Sylph” แบรนด์รองเท้าสุขภาพ

 

แบรนด์รองเท้าเพื่อสุขภาพ

แบรนด์รองเท้าเพื่อสุขภาพ

“Klas & Sylph” แบรนด์รองเท้าสุขภาพ ที่ออกแบบตามหลักศาสตร์กล้ามเนื้อและกระดูก จากผู้ก่อตั้งสองพี่น้อง “สุธิดา และปิยะวิทย์ ตรีประเสริฐ” เพื่อสร้างตลาดรองเท้าสุขภาพ สำหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ใส่ใจการดูแลสุขภาพ “ปิยะวิทย์ เพื่อสร้างตลาดรองเท้าสุขภาพ สำหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ใส่ใจการดูแลสุขภาพ  ปิยะวิทย์ ตรีประเสริฐ” และ “สุธิดา ตรีประเสริฐ” ผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์รองเท้าสุขภาพ คลาส-แอนด์-ซิลฟ์ (Klas & Sylph) บริษัท คลาส แอนด์ ซิลฟ์ (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า แบรนด์รองเท้า คลาส-แอนด์-ซิลฟ์ ได้ก่อตั้งเข้ามาในตลาดประมาณ5 ปีแล้ว โดยทั้งคู่ได้เข้ามาทำแบรนด์รองเท้าต่อเนื่องจากธุรกิจครอบครัวที่ทำธุรกิจรองเท้า

เพื่อส่งออกไปต่างประเทศเป็นหลักในรูปแบบการรับจ้างผลิต (โออีเอ็ม) ทำให้ทั้งคู่สนใจที่จะสร้างแบรนด์รองเท้าสุขภาพ ที่เป็นแบรนด์ไทย เป็นหลักในรูปแบบการรับจ้างผลิต (โออีเอ็ม) ทำให้ทั้งคู่สนใจที่จะสร้างแบรนด์รองเท้าสุขภาพ ที่เป็นแบรนด์ไทย และมีคุณภาพที่ดีแก่ลูกค้า“คลาส-แอนด์-ซิลฟ์” ได้ออกแบบตามแนวทางของศาสตร์กล้ามเนื้อและกระดูก หรือเรียกว่า ศาสตร์ออร์โทปิดิกส์ (Orthopaedics) โดยมีส่วนซัพพอร์ตอุ้งเท้า ที่มีส่วนซัพพอร์ตให้เลือก 3 ระดับ-ความนูนต่ำ ความนูนปกติ และความนูนสูงพร้อมกันนี้ การออกแบบในทุกด้านยังคำนึงถึงสุขภาพของผู้สวมใส่ เพื่อทำให้ผู้สวมใส่สบายที่สุด จึงช่วยบรรเทาอาการปวดฝ่าเท้า ปวดส้นเท้า ปวดหลังของผู้สวมใส่  mocuara.com

ป้ายกำกับ:, ,