รองเท้าเด็กเพื่อสุขภาพ

รองเท้าเด็กเพื่อสุขภาพ

รองเท้าเด็กเพื่อสุขภาพ

รองเท้าเด็กเพื่อสุขภาพ

 

เท้าเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของร่างกาย เท้าประกอบไปด้วยกระดูกชิ้นเล็กๆ  26  ชิ้น  เท้า  2  ข้างมีกระดูกรวมกันทั้งหมด  52  ชิ้น  ซึ่งเป็น  1  ใน  4  ของกระดูกทั้งหมดในร่างกาย  ข้อต่อในเท้า   มีทั้งหมด 38 ข้อ มีกล้ามเนื้อ 31 มัด มีเส้นเอ็นทั้งหมด 107 เส้น  mocuara.com

เท้าเป็นอวัยวะที่ทำงานหนักมาก เพราะในขณะที่เราเดิน เท้าเรา จะต้องรับน้ำหนัก 120%ของน้ำหนักตัว และในขณะที่วิ่งน้ำหนักจะลงไปที่เท้าสูงถึง 275% ของน้ำหนักตัว เลยทีเดียว และถ้าผู้ชายที่น้ำหนักตัว 68 กิโลกลัม วิ่งเป็นระยะทาง 1.6 กิโลเมตรเท้าของเราจะต้องรับน้ำหนักสูงถึง  100 ตัน! และในชั่วชีวิตของมนุษย์ จะเดินเป็นระยะทางเฉลี่ยถึง 120,000 – 160,000 กิโลเมตร ซึ่งยาวประมาณ 3 ใน 4 ส่วนของระยะทาง รอบโลก เมื่อเห็นอย่างนี้แล้ว เราควร มาดูและรักษาสุขภาพเท้า ของเด็กๆ กันเถอะ

พัฒนาการของอุ้งเท้า

การเจริญเติบโตของโครงสร้างเท้าส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วง 7 – 8 ขวบปีแรก โดยเมื่อเด็กเริ่มตั้งไข่และเดิน เท้าของเด็กจะมีลักษณะ 3F คือ fat, flat และ floppy การเดินจะไม่มีการถ่ายน้ำหนักจากส้นเท้าไปสู่ปลายเท้าเหมือนในผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นกลไกตามธรรมชาติที่ช่วยเพิ่มความมั่นคงในการยืนและเดิน โครงสร้างของเท้าและอุ้งเท้าจะมีลักษณะเหมือนผู้ใหญ่เมื่ออายุประมาณ 7 – 8 ปี ส่วนการเดินในลักษณะถ่ายน้ำหนักจากส้นเท้าไปสู่ปลายเท้าจะเริ่มเมื่ออายุ 3 – 4 ปี

ปัญหาเท้าแบนที่พบบ่อยในเด็ก

ส่วนใหญ่เป็นภาวะเท้าแบนชนิดไม่ติดแข็งที่คงอยู่ต่อเนื่องมาตั้งแต่วัยเด็กเล็ก อุ้งเท้าไม่สูงขึ้นแม้กระดูกจะมีการเจริญเติบโตเต็มที่แล้วก็ตาม มักจะพบทั้งสองข้าง สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากพันธุกรรม ผู้ป่วยมักรู้สึกว่าเท้าหรือขาอ่อนล้าง่าย ร่วมกับปวดบริเวณอุ้งเท้า ส้นเท้าและเท้าด้านนอก โดยอาการเป็นมากขึ้นเมื่อมีการลงน้ำหนัก ขณะยืนลงน้ำหนักจะพบส้นเท้าบิดออกมากกว่าปกติ ส่วนใหญ่มักจะมีกล้ามเนื้อน่องและเอ็นร้อยหวายตึงร่วมด้วย หากมีส้นเท้าบิดมากๆ เป็นเวลานาน อาจทำให้ข้อเสื่อม และเคลื่อนไหวได้น้อยลง เท้าแบนชนิดนี้ไม่ถือว่าเป็นโรค ดังนั้นหากไม่มีอาการ ไม่จำเป็นต้องทำการรักษาใดๆ เพียงติดตามความเปลี่ยนแปลงเป็นระยะๆ

ป้ายกำกับ:,